Index - onze vijver - onze vissen - plantenfilter - andere vijvers - links - contact - diversen

 

 

Japan

 

February 9, 2010 18:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ligging


Japan bestaat uit ongeveer 3900 meestal kleine eilanden.
De 4 grote eilanden zijn: Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu.
De totale landoppervlakte van alle eilanden samen bedraagt 378.000 vierkante kilometer.

De Japanse eilanden strekken zich uit over een afstand van bijna 4000 kilometer. Het verste punt in noordelijke richting ligt op 45 graden noorderbreedte, en dat in zuidelijkerichting op 20 graden noorderbreedte.

Het land

Bergen bedekken maar liefst 70 procent van het Japanse land. Het grootste deel van de hoge bergen ligt op het eiland Honshu. Er is een bijzonder bekende bergketen die 'Japanse Alpen' wordt genoemd. Veel bergen daarvan bereiken een hoogte van 3.000 meter boven de zeespiegel. De beroemdste berg in Japan is de berg Fuji die met zijn 3.776 meter ook de hoogste is.

Omdat veel Japanse bergen vulkanisch zijn, hebben veel bergen natuurlijke heetwaterbronnen. Soms is het water heet genoeg om een ei te koken!
Van ongeveer 67 vulkanen neemt men aan dat ze nog actief zijn, en in de laatste jaren zijn er meerdere grote vulkanische uitbarstingen geweest. Daardoor zijn veel huizen verwoest en is een aantal mensen omgekomen, maar men neemt toch het risico om dicht bij actieve vulkanen te gaan wonen, omdat de lava vruchtbaar bouwland oplevert.

Ook komen in Japan aardbevingen voor. Ieder jaar zijn er 7.000 tot 8.000 aardschokken. De meeste daarvan hebben zo'n geringe kracht dat men die nauwelijks voelt, maar als er een aardbeving met grote kracht is, kan dat grote schade veroorzaken. Daarom worden gebouwen zo ontworpen, dat zij niet gauw door een aardbeving kunnen worden verwoest. Men doet dat door funderingen aan te leggen die er voor zorgen dat de gebouwen lichtjes schommelen in plaats van in te storten. Op deze en vele andere manieren hebben de Japanners geleerd om in harmonie met de natuur te leven.

Water

Een land dat uit zoveel eilanden bestaat heeft natuurlijk een heel lange kustlijn. Water speelt in het Japanse landschap een belangrijke rol, van de prachtige, door bergen omringde meren landinwaarts, tot de Japanse Zee in het westen en de Stille Oceaan in het oosten.

De Japanse eilanden liggen in het spoor van de tropische stormen, die Tyfoons of wervelstormen worden genoemd. Die slaan gewoonlijk toe aan het einde van de zomer of in het begin van de herfst en kunnen overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken en schade toebrengen aan huizen en gewassen.

Het klimaat en de seizoenen

Het klimaat van Japan verschilt sterk van plaats tot plaats. In het noorden zijn de winters koud met veel sneeuw. De temperatuur kan wel tot -40 graden celsius dalen en koude winden vanuit Siberie en Mongolie veroorzaken vaak enorme sneeuwbuien. De zomers in het noorden zijn zacht, met temperaturen tot 20 graden. De zuidelijke eilanden, zoals Okinawa zijn veel warmer met temperaturen van tenminste 30 graden in de zomer, en in de winter zelden beneden de 15 graden. In Tokyo zijn de zomers heet en vochtig, terwijl de winters koel zijn met temperaturen rond de 5 graden.

Lente
Het grootste deel van Japan heeft vier duidelijk te onderscheiden seizoenen. Het aanbreken van de lente (Haru) wordt ingeluid door het in bloei komen van de pruime- en kersebomen. In de lente melden de weerberichten op welke dagen in de verschillende delen van het land de eerste bloesem wordt verwacht. Het gaan kijken naar de kersebloesem is populair. Onder de kersebloesem worden feestjes gegeven om de komst van de lente te vieren. Deze gewoonte wordt Hanami ('bloemen kijken') genoemd.

Zomer
De periode van begin juni tot midden juli is heet en erg regenachtig. Het regenseizoen (Tsuyu) is erg belangrijk voor de rijstbouw.
Hoogzomer (Natsu) duurt vanaf het einde van het regenseizoen to midden september. Met uitzondering van Hokkaido is het dan heet en vochtig weer.

herfst
Als de herfs (Aki) nadert, dalen de temperaturen en wordt de lucht fris en helder. Dit is een fijne tijd omdat het zonnig weer is, en de bomen van kleur veranderen.

Winter
In de winter (Fuyu) is er zware sneeuwval in de noordelijke en westelijke delen van Japan. Deze steken hebben allerlei sneeuwfeesten. Het beroemdste is dat in Sapporo, Hokkaido. Van sneeuw en ijs worden reusachtig beeldhouwwerken gemaakt en vanuit de hele wereld komt en kijken en deelnemen.

Planten en dieren

De verscheidenheid van het Japanse land en van het Japanse klimaat geeft het land een schitterende varieteit aan planten. Sommige bloemen en bomen hebben in de Japanse cultuur een belangrijke betekenis.
Kersebloesems (Sakura), die al na een paar dagen uitvallen, herinneren op een poetische wijze aan de snelle veranderingen in de wereld. Maar de pijnboom (Matsu), is weer een symbool voor een lang leven. Bamboe (Take) dat sterk is en buigzaam, staat voor de gave om moeilijkheden te overwinnen en sterk te worden.

Hoewel Japan veel soorten heeft van vogels, insekten en andere kleine dieren, zijn er niet veel grote wilde zoogdieren. De grootste zijn beren, die diep in de bergen leven. In de buurt van boerderijen en dorpen leven vossen en wasberen, die vaak onderwerp zijn van Japanse volksverhalen. Zo staan zij erom bekend dat ze er van houden om mensen voor de gek te houden.

De bevolking

In Japan wonen meer dan 126 miljoen mensen. Met dat aantal komt het in de wereld op de 7e plaats. De Japanners stammen af van een mengeling van volken; lang geleden vermengde de oorspronkelijke bevolking zich met andere volken die overgekomen waren van het vasteland van Azie, en van de eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse taal en cultuur die nu bestaat is uit deze vermening ontstaan.

Hoewel Japan dus een grote bevolking heeft, is het landoppervlak niet zo groot waardoor Japan een erg dichtbevolkt land is. Het gemiddelde is 332 mensen per vierkante kilometer. Grote delen van het land zijn verder bergachtig en moeilijk te ontwikkelen zodat de bevolking in werkelijkheid minder dan 10% van het land bewoont en dat betekent dat in sommige streken veel meer mensen wonen dan het gemiddelde aangeeft.

Veel mensen wonen op het vlakke land bij de oceaan; in die gebieden vind je de grootste steden. Meer dan 4 op de 5 mensen in Japan woont in een stad. In Tokyo, Japan's hoofdstad en tevens grootste stad zijn dat er 12 miljoen. Andere steden met meer dan 1 miljoen inwoners zijn : Fukuoka, Kobe, Kyoto, Osaka, Sapporo, Yokohama,Nagoya,Hiroshima, Kawasaki en Kitakyushu.

Het Gezin

Tegenwoordig hebben de meeste gezinnen maar een of twee kinderen. Vroeger woonden de grootouders gewoonlijk bij hun kinderen en kleinkinderen, maar nu wonen zij vaker alleen. Ook leven de Japanners langer dan vroeger, wat betekend dat Japan nieuwe methoden moet ontwikkelen om bejaarden te helpen en ervoor te zorgen.

Het Werk

Veel Japanners weken bij grote bedrijven waarvan een aantal in de hele wereld bekend is geworden. Ze brengen veel tijd door op kantoor en soms moeten zij ook werken op plaatsen erg ver van hun woonplaats.
Natuurlijk heeft Japan ook erg veel kleine bedrijven. Een aantal daarvan zijn boerderijen, fabrieken en familiebedrijfjes. In de familiebedrijfjes werkt iedereen mee en sommige bestaan al generaties lang. Hoewel vroeger het meestal de mannen waren die werkten, zijn er nu veel meer vrouwen die werken. In 1997 bestond bijna 40% van de beroepsbevolking uit vrouwen.

Onderwijs

Het Japanse onderwijssysteem ken 5 fasen

Kleuterschool (3-6 jaar)
Basisschool (6-12 jaar)
Lagere Middelbare School (12-15 jaar)
Hogere Middelbare School (15-18 jaar)
College of Universiteit

Japanners vinden onderwijs erg belangrijk.Alle Japanse kinderen moeten van hun 6de tot hun 16e verplicht naar school, maar veel kinderen beginnen vroeger en gaan al van hun 3e of 4e, en bijna alle kinderen blijven tot hun 18e jaar op school. Daarna gaat 1 op de 3 verder.

Niet alle kinderen gaan naar een middelbare school die het dichtst bij hun huis ligt. Sommige scholen en universiteiten zijn beter dan andere en als je naar een goede middelbare school gaat kun je naar een goede universiteit. Om tot een goede school te worden toegelaten moet je een toelatingsexamen doen, en de examens voor de goede scholen zijn vaak erg moeilijk. Veel leerlingen gaan dan ook 's avonds en in het weekend naar speciale prive-scholen (juku) die hen helpen om zich op de examens voor te bereiden.

Het leven op School

Het schooljaar loopt van april tot maart, met een zomervakantie van 6 weken. Verder hebben e de kinderen natuurlijk vrij op nationale feestdagen, twee weken met nieuwjaar en twee weken in de lente.

Bij basisscholen komen klassen voor van wel veertig leerlingen. Op sommige scholen hebben alle leerling gekleurde petjes op, zodat ze opvallen in het verkeer.

Ook op de meeste middelbare scholen zijn uniformen verplicht; traditioneel voor jongens meestal zwart met koperen knopen en staande kraag, en voor meisjes marine blauwe uniformen met plooirok, maar tegenwoordig kiezen veel scholen ook voor modernere en comfortabele uniformen.

De Lessen

Hierboven zie je een lesprogramma van een Japanse middelbare school..De lessen: Vergelijk jouw eigen lesprogramma's eens met dat hierboven. Welke vakken zijn anders?

Alle Japanse leerlingen moeten voor tenminste zes jaar Engels leren. Verder maakt natuurlijk ook het Japans een belangrijk deel uit van de studie.
In het Japanse schrift worden drie lettertypen gebruikt; De Chinese karakters (kanji) werden in de zesde eeuw naar Japan gebracht waar zij werden gebruikt om de Japanse taal te schrijven. Dat was echter erg moeilijk want er zijn heel veel verschillen tussen het Japans en het Chinees.

Kanji wordt gebruikt om begrippen uit te drukken.Veel kanji-tekens hebben een ingewikkelde vorm en worden op verschillende manieren uitgesproken. In het dagelijks gebruik zijn er wel 2.000 kanji-tekens. De Japanse leerlingen moeten ongeveer 1.000 daarvan kunnen lezen en schrijven voor het einde van de basisschool en de meeste overige leren zij tegen de tijd dat zij de lagere middelbare school afmaken.

Er zijn natuurlijk ook woorden die niet met Kanji geschreven kunnen worden. Daarom werden twee andere systemen ontworpen die hiragana en katakana worden genoemd. Deze beide systemen hebben elk 46 letters die, evenals als bij onze taal, voor klanken staan

De Regering

Japan heeft een democratisch regeringssysteem. Alle volwassen burgers hebben stemrecht en het recht om zich kandidaat te stellen bij nationale en regionale verkiezingen.

De grootste politieke partij is de Liberale Democratische Partij die sinds 1955 bijna onafgebroken aan de macht is. Het Japanse parlement wordt de Diet genoemd. Het beeft twee huizen: het Huis van Afgevaardigden en het Huis van Raden.

De meeste wetten op nationaal niveau moeten door beide buizen worden goedgekeurd, maar voor een paar wetten op bepaalde gebieden wordt, als de twee huizen het niet eens worden, de beslissing van bet Huis van Afgevaardigden gevolgd.

De Minister-President wordt door de Diet gekozen; zelf is hij ook een lid van de Diet. Hij benoemt de leden van het Kabinet. Ieder lid van het Kabinet leidt een ministerie. De nationale regering is verantwoordelijk voor alle zaken die het hele land aangaan. Japan is verdeeld in 47 provincies of prefecturen. Iedere prefectuur heeft haar eigen gekozen bestuur . In de prefectuur kiest iedere stad en ieder dorp ook een bestuur . Al deze besturen zijn verantwoordelijk voor zaken op hun niveau.

De Monarchie

Japan heeft ook een Keizer. Volgens de Japanse Grondwet is de Keizer het symbool van de staat en van de eenheid van bet volk. Hij beeft geen macht ten aanzien van de regering. De Japanse monarchie dateert van vele eeuwen geleden, het is de oudste onafgebroken monarchie in de wereld.

De huidige Keizer, Akihito, kwam in 1989 op de troon. Hij en zijn vrouw, Keizerin Michiko, hebben drie kinderen. De Keizer en andere leden van de keizerlijke familie wonen in het Keizerlijk Paleis in Tokyo.

De Hoofdstad

De hoofdstad van een land is de stad waar de nationale regering is gevestigd. Nu is Tokyo Japan's hoofdstad . Kun je die aanwijzen op de kaart?

Lang geleden lag Japan's hoofdstad in het westen van het land. In 710 werd Nara de hoofdstad maar in 794 werd hij overgeplaatst naar Kyoto. Die plaats bleef vele eeuwen lang de hoofdstad, en in die periode ontwikkelden zich daar schitterende kunsten en werden prachtige tempels en paleizen gebouwd en tuinen aangelegd. Vele daarvan kun je nu nog zien als je Kyoto bezoekt. In 1868 werd de boofdstad overgeplaatst naar Edo in bet oosten van Japan. De naam van die stad werd daarna gewijzigd in Tokyo wat "Oosterlijke hoofdstad' , betekent.

Japanse Huizen,


Een Mengeling van Oud en Nieuw

In Japan vind je verschillende huizen en flats; oud en nieuw. Vooral op het platteland kan woont men soms nog in traditionele huizen, van hout en klei en met daken bedekt met dakpannen. Vroeger waren deze huizen vaak bedekt met stro, maar nu zijn er bijna geen huizen met een strodak meer te vinden. De meeste huizen nu zijn gebouwd van beton, hout en aluminium, en omdat er weinig plek is zijn de huizen vooral in de grote steden vaak duur en nogal klein. In de stad wonen dan ook veel mensen in grote flatgebouwen

De zomer in Japan is heet en vochtig, en daarom zijn de huizen zo gebouwd dat er lekker een briesje door heen kan waaien. De meeste moderne Japanse huizen hebben zowel kamers in Japanse alswel in Westerse stijl.

De Japanse kamers hebben schuifdeuren gemaakt van hout en papier, die ook geheel verwijderd kunnen worden om van twee kleine kamers een grotere te maken.

De ingang (Genkan), de gang en de keuken hebben houten vloeren, in de andere kamers is de vloer bedekt met stromatten (Tatami). Als je een huis in Japan binnengaat doe je je schoenen uit en trek je je pantoffels aan, en als je dan een kamer binnengaat met Tatami-matten, doe je je pantoffels ook uit en laat ze in de gang achter.

's Avonds worden de Futon, met donzen gevulde dekbedden, uitgelegd om op te slapen, en 's morgens worden die dan weer opgevouwen en opgeborgen in speciaal daarvoor bestemde kasten.

Alle huizen hebben natuurlijk electriciteit en stromend water, maar centrale verwarming vind je eigenlijk alleen in Hokkaido, waar de winters erg koud zijn. In de rest van Japan wordt eigenlijk een kamer alleen verwarmd als die gebruikt wordt.

Elk Japans huis heeft wel een badkamer (o-Furo). Het bad is vierkant en diep. Voor je in bad gaat was je je met zeep, naast het bad. Na de zeep te hebben afgespoeld ga je in het bad. Het gehele gezin maakt zo gebruik van hetzelfde bad, en jonge kinderen baden vaak samen met hun ouders. Baden is voor de Japanners een ontspannend, plezierig deel van dag.

Eten en drinken

Bij het traditionele Japanse koken worden verse ingredienten met grote zorg bereid. Een typisch Japanse maaltijd bestaat uit rijst, groenten, miso-soep, pickles en vis of vlees. Voor het kruiden wordt gewoonlijk soja-saus (Shoyu) gebruikt, en bij rijst wordt vaak gedroogd zeewier (Nori) gegeten. Zeewier is lekker en ook erg gezond!

Bekende gerechten zijn verder Sashimi; dunne schijfjes rauwe vis met hete mierikswortelpasta (Wasabi), en Sushi; schijfjes rauwe vis op of in reepjes licht met azijn besprenkelde rijst. Het klinkt misschien eenvoudig, maar het kost vele jaren van opleiding om een goede kok te worden.

Tempura is gefrituurde zeevis en groenten, een gerecht dat in de 16e eeuw door Portugese handelaars in Japan werd geintroduceerd. Tot 100 jaar geleden aten Japanners geen vlees, maar nu zijn er veel gerechten met kip, varkensvlees of rundvlees. Zo is Japanse Sateh (Yakitori) erg populair, en ook Sukiyaki, rundvlees gekookt met groenten en Tofu in een pot op tafel, is een geliefd gerecht.

Ook noedels (Soba, Udon)zijn in Japan erg populair, en worden vaak in plaats van rijst gegeten, opgediend in een diepe kom hete soep met groenten, vlees of vis.

De meest geliefde drank is Groene thee (o-Cha)

Verder kun je natuurlijk in Japan eten van haast elk land ter wereld krijgen, en ook hamburgers, patat en andere 'fastfood' zijn erg populair bij jongeren.

Japanners eten gewoonlijk met stokjes (hashi). De tafel wordt gedekt met de rijstkom links en de soepkom rechts. De eetstokjes worden daar horizontal voor gelegd. De stokjes hou je in de rechterhand, en met je linkerhand til je je soep- of rijstkom op.
Voor de maaltijd zeg je; "Itadakimasu", en na de maaltijd zegt men "Gochiso-sama deshita", als dank voor het eten.

Sport en Vrije Tijd.

Traditionele Sporten
Veel mensen beoefen nog steeds de traditionele Japanse gevechtskunsten zoals Judo, Karate en Kendo, die ook in andere landen populair zijn geworden.

Sumo-worstelen is ook een poulaire tradionele sport. Grote, zware mannen proberen elkaar onderuit te halen of uit de kleine ronde ring te duwen. De gevechten zijn kort, en beginnen met rituelen waarbij zout in de ring wordt gegooid om de ring te zuiveren. Sumo-worstelaars zijn grote beroemdheden in Japan, en moeten erg hard trainen.

Vrijetijdsbesteding.

Zoals overal, beleeft men ook in Japan veel plezier aan verschillende vrijetijdsbestedingen zoals wandelen, vissen, en tuinieren, Onder kinderen zijn het lezen van stripverhalen (Manga) en videospellen populair, maar er zijn natuurlijk ook een aantal vrijetijdsbestedingen die typisch Japans zijn:

Origami

Origami is het vouwen van een vierkant stuk gekleurd papier in verschillende vormen. Van een stuk papier kun je zo vogels, honden, en zelfs gorilla's maken. Als iemand erg ziek is vouwen familie en vrienden 1000 papieren kraanvogels als gebed voor beterschap.

De Thee-Ceremonie

Bij de thee-ceremonie (Chanoyu), die dateert uit de 15e eeuw, bereidt de gastheer/vrouw op rituele wijze thee en voedsel en serveert dat. Men moet zich dan aan uiterst verfijnde regels houden die bedoeld zijn om de ceremonie eenvoudig en aantrekkelijk te houden, zonder onnodige beweging of gebaar. De gastheer brengt de tuin op orde en kiest de juiste versieringen voor de theekamer en het juiste gerei, in overeenstemming met het seizoen. De gasten bewonderen dit alles en maken op- of aanmerkingen. Thee-ceremonie is dus niet alleen op correcte en elegante wijze thee serveren, maar betekent ook leren over architectuur, tuinen, aardewerk, calligrafie, geschiedenis en godsdiens, wat dus heel wat jaren kan kosten.

Bloemschikken

Het Japanse bloemschikken (Ikebana) dateert eveneens van rond de 15e eeuw. Bloemen worden volgens strenge regels geschikt om hemel, aarde en menheid voor te stellen. Er zijn veel verschillende Ikebana stijlen, van erg eenvoudig tot erg overdreven, maar ze geven allemaal een speciale betekenis aan de manier waarop de bloemen zijn geschikt.

Kleding

In het leven van alledag draagt men in Japan dezelfde soort kleding als de mensen in de meeste landen, maar op bijzondere dagen geven veel mensen ook nu nog de voorkeur aan de traditionele Kimono.

Die word om het lichaam gewikkeld en vastgebonden met een Obi. De kimono's van jonge meisjes zijn vrolijk gekleurd, die van oudere vrouwen wat ingetogener en die van mannnen helemaal donker gekleurd. Met Nieuwjaar en ten tijde van de diploma-uitreiking kan je veel vrouwen, jong en oud, in kimono zien. Bij bruiloften en andere formele gelegenheden dragen mannen zwarte kimono;s met het familiewapen.

Een goede zijden kimono is erg duur en word met grote zorg behandeld en dan doorgegeven van vader op zoon en van moeder op dochter.Verder is het erg moeilijk een kimono om te doen en de obi op de juiste wijze vast te maken; veel vrouwen nemen hier dan ook les voor.

Er is ook nog een soort kimono die Yukata wordt genoemd; een eenvoudig licht katoenen kleden dat in de zomer wordt gedragen of in huis na het baden. Bij kimono worden geen schoenen en sokken gedragen, maar hoge houten klompen (Geta), of lage sandalen van katoen of leer (Zori). Die worden gedragen met katoenen sokken (Tabi) die een gleuf hebben tussen de grote en de tweede teen, waar het riempje van de sandaal tussen moet.

Landbouw

Van de grond in Japan is maar 14% geschikt voor de landbouw. Boerderijen zijn dan ook klein, met gemiddeld 1,4 hectare aan grond. Grond is kostbaar en er wordt een efficient gebruik van gemaakt door op iedere hectare zo veel mogelijk te verbouwen. Met behulp van (kunst)mest, moderne werktuigen en de meest verfijnde technieken word twee derde van de totale Japanse behoefte aan groenten en fruit geproduceerd. Op een deel van hun grond houden de boeren kippen koeien en varkens.

In Japan wordt voldoende rijst verbouwd voor eigen gebruik maar veel andere producten moeten worden ingevoerd

Visserij

Vis vormt een belangrijk deel van het Japanse dieet; visserij is dan ook een grote bedrijfstak. In 1990 stonden in Japan meer dan 416.000 vissersboten geregistreerd. Per jaar wordt gemiddeld ongeveer 12 miljoen ton vis gevangen, en nog eens anderhalf miljoen ton vis en schaaldieren wordt gekweekt in viskwekerijen. Toch is dit nog niet genoeg, en word 10% van de totale visconsumptie ingevoerd.

Natuurlijke Hulpbronnen

Japan wekt slechts een kleine hoeveelheid energie zelf op met behulp van water, zon, warmte en kerncentrales, maar moet voor de meeste energie die het nodig heeft brandstof invoeren. Zo wordt vrijwel alle olie geimporteerd. Japan fabriceert goederen voor de export zodat het de invoer van al die brandstof kan betalen.

Handel

In 1998 gaf Japan 280 miljard dollar.uit aan invoer uit andere landen. Het verdiende met uitvoer van goederen en diensten. Japan koopt van en verkoopt aan de meeste landen ter wereld, maar ongeveer een derde van zijn uitvoer gaat naar de Verenigde Staten terwijl een vierde van zijn invoer uit dat land komt. Andere landen in Azie zoals Korea, China,Taiwan, etc. zijn ook belangrijke handelspartners. Veel Japanse bedrijven openen ook bedrijven in andere landen. In 1997 gaven zij ongeveer 55 miljard dollar uit om overal in de wereld fabrieken en kantoren te bouwen.Wereldwijd werken nu bijna 2.75 miljoen mensen voor Japanse bedrijven.

Industrie

Auto's

Auto's zijn een van Japan's bekendste produkten. In 1998 produceerde Japan ongeveer 13,5 miljoen auto's, bussen en vrachtauto's; meer dan elk ander land.

Veel van deze voertuigen worden door robots gemaakt, die in staat zijn om steeds weer dezelfde saaie handelingen te verrichten zodat mensen interessanter en meer ingewikkeld werk kunnen doen.

Van de in Japan gemaakte auto's worden er een aantall uitgevoerd, maar de autofabrieken hebben ook fabrieken in veel andere landen.

Een andere grote bedrijfstak is de electronica. Japanse electronicabedrijven maken een grote verscheidenheid aan produkten, van stereo-apparatuur, televisies en video's tot camera's, computrers en apparatuur voor telecommunicatie.

Vervoer

Ieder type van vervoer dat je maar kunt bedenken is in Japan aanwezig, van fietsen tot een van de snelste treinen ter wereld.

Treinen in Japan zijn erg efficient en haast altijd op tijd. De Shinkansen Hogesnelheidstrein verbind een aantal van Japans grote steden, en het is mogelijk om per Shinkansen in 7 uur over de hele lengte van Japan te reizen. De topsnelheid is bijna 300 kilometer per uur.Van Tokyo naar Osaka (540 kilometer), kost zo maar 2.5 uur!

Voor in de stad zijn er verder forenzentreinen en metro's. In Tokyo gebruiken dagelijks 7.26 miljoen mensen de Metro! Tijdens het spitsuur is het dus behoorlijk druk.

De 4 grootste eilanden van Japan zijn nu met elkaar verbonden via zee, lucht en over land.In 1998 werd bijvoorbeeld Honshu met Hokkaido verbonden door de langste tunnel ter wereld, en met Shikoku door een brug over de Seto Binnenzee